دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

برنامه امتحانات مستمر نوبت دوم پایه های چهارم ریاضی و تجربی اطلاعیه مهم استمرار فعالیت های دبیرستان در روزهای پایانی سال برگزاری جلسه اعضای شورای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان نفرات برتر آزمون مشترک مجتمع بیست (20) توصیه کاربردی جهت افزایش تمرکز اجرای آزمایشات در انجمن فیزیک و شیمی با هم ببینیم  آموزش ، تحقیق ، پژوهش