دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

برنامه امتحانات داخلی شهریور ماه پایه های چهارم برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه پایه چهارم اطلاعیه مهم در خصوص پذیرفته شدگان در لیست ذخیره مصاحبه علمی پایه دهم بیست (20) توصیه کاربردی جهت افزایش تمرکز  آموزش ، تحقیق ، پژوهش