دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم

مراسم اهداء جوایز به دانش آموزان برتر در آزمون علمی مجتمع و امتحانات نوبت اول

در مراسم اهداء جوایز به دانش آموزان برتر در آزمون علمی مجتمع و امتحانات نوبت اول که با حضور مسئولین دبیرستان و جناب آقای مهندس جباری مدیر محترم مجتمع آموزشی شهدای ملی حفاری برگزار گردید از کلیه دانش آموزان تقدیر و تشکر جهت همراهی با اولیاء مدرسه در امور مختلف انجام شد . 

نفرات برتر آزمون مشترک

جلسه چهره به چهره یاز دهم تجربی

برگزاری جلسه بررسی عملکرد تحصیلی پایه یازدهم تجربی 

یکشنبه 96/11/29

مشاهده مطالب قدیمی تر...