دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

نماز خانه

نمازخانه دبیرستان در طبقه دوم می باشد و علاوه بر  تشکیل نماز جماعت جهت انجام مراسم پر فیض دینی و بسیج دانش آموزی از آن استفاده می گردد. این نمازخانه به فرش سجاده ای و محراب مجهز است.