دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

اطلاعات تماس

آدرس: استان خوزستان،اهواز، جاده فرودگاه، بلوار نفت، شهرک قائم، دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره دوم)
شماره های تماس:  34418168  - 34418170 

وب سایت اینترنتی: dp2.nidcs.ir

آدرس ایمیل: dp2.nidcs@gmail.com