دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مدیریت دبیرستان

 


 جناب آقای  پرویز مولائی بیرگانی

دارای مدرک لیسانس و 34 سال سابقه آموزشی و اداری

و بیش از 18 سال سابقه مدیریت مدارس