دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم برنامه امتحانات نوبت دوم راهنمای پیش ثبت نام برنامه امتحانات نوبت دوم پایه های چهارم بیست (20) توصیه کاربردی جهت افزایش تمرکز  آموزش ، تحقیق ، پژوهش